ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР)
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Замовників (користувачів та/або клієнтів онлайн школи фітнесу, відвідувачів web-сайту https://faiikigai.net). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на web-сайті https://faiikigai.net/ (надалі - web-сайт), використання функціоналу web-сайту та/або оплата зазначених на цьому сайті послуг є акцептом даної оферти, тобто повною і безумовною згодою, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Замовником персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності можна на web-сайті. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цього Договору.
Використання функціоналу web-сайту означає повне прийняття умов цього Договору.
Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою.
Фізична особа – підприємець Файзуллаєва Азіза Гайратівна (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України, пропонує (публічна оферта) будь-якій фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг із забезпечення тренінгу Замовника або визначеної ним особи (далі – Договір) на наступних умовах:
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. «Публічна оферта» (далі Договір, Оферта) – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг із забезпечення тренінгу Замовника або визначеної ним особи.
1.2. «Web-cайт»https://faiikigai.net .
1.3. «Виконавець» – Фізична особа – підприємець Файзуллаєва Азіза Гайратівна (04214, місто Київ, вул. Героїв Дніпра, будинок 32 Г, квартира 56 Пошта: aizaaa.fai@gmail.com, Телефон: +380953941550).
1.4. «Замовник» – фізична та/або юридична особа, Замовник послуг, яка погодилася з Умовами та Політикою конфіденційності Виконавця, та зареєструвалась у встановлений на web-сайті спосіб в особистому кабінеті, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.
1.5. «Послуга» – це надання Виконавцем Замовнику доступу до результатів інтелектуальної діяльності Виконавця (курсів, авторських програм, марафонів, консультацій та інше) на платній основі, після проходження Замовником реєстрації в порядку, встановленому даним Договором.
1.6. «Курс» - результат інтелектуальної діяльності Виконавця, що включає сукупність інформаційних та методичних матеріалів, які конкретизують Програми тренінгів, включаючи в тому числі авторські програми тренувань і харчування, відеотренування, інформаційні статті і тренувальну інфографіку в будь-якій формі.
1.7. «Консультація» - послуга з консультативної підтримки Замовника, яка надається Виконавцем в процесі реалізації іншої послуги (курс, марафон, тренінг, програма, тощо), здійснювана віддалено за допомогою електронних повідомлень в мережі Інтернет, спрямована на сприяння самостійної реалізації Замовником певних завдань.
1.8. «Марафон» - сукупність інформаційних навчальних матеріалів, експертних консультацій, які включають рекомендації та установки, спрямовані на досягнення Замовником відповідних фізичних показників, об'єднаних конкретною цільовою спрямованістю, залежно від різновиду. Конкретна спрямованість, зміст, інформаційні матеріали та детальна інформація про марафон представлені у відповідному розділі web-сайту. Послуга надається періодично у дати старту, визначені Виконавцем, про які Замовник додатково повідомляється будь-якими каналами зв’язку та/або у відповідному розділі web-сайту.
1.9. «Дата старту» - дата, визначена Виконавцем, розміщена у відповідному розділі web-сайту або про яку повідомлений Замовник будь-якими засобами зв’язку, з моменту настання якої надається обумовлена послуга.
1.10. «Особистий кабінет» - персональна сторінка Замовника на web-сайті, необхідна для отримання послуг, передбачених Договором, доступ до якої забезпечується після здійснення ним встановленої процедури реєстрації.
1.11. «Персональні дані Замовника» - дані, прямо або побічно пов'язані із Замовником: прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, контактний телефон та інша подібна інформація. Весь перелік персональних даних, які використовуватимуться зазначений у Політиці конфіденційності, яка розміщена у відповідному розділі web-сайту.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. На підставі та на умовах визначених даним Договором Виконавець надає, а Замовник приймає послуги із забезпечення тренінгу та/або надання інформації (курсів, авторських програм, марафонів, консультацій та інше) після здійснення Замовником реєстрації в особистому кабінеті на web-сайті та повної оплати вартості послуг.
2.2. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком отримання послуги Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами та може відмовитись від подальшого замовлення послуги.
2.4. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими умовами, Замовник повинен припинити користування web-сайтом та послугами, до яких він отримав доступ.
ЗМІСТ ПОСЛУГ
3.1. Реалізовані за цим договором послуги, включає наступні основні зобов'язання Виконавця:
3.1.1. Здійснення загального аналізу фізичного стану Замовника (тренувальних можливостей) на підставі даних анкети, сформованої Замовником в порядку, передбаченому функціоналом web-сайту;
3.1.2. Облік фізичного стану Замовника та прийняття рішення про включення останнього в курс, тренінг, марафон, тощо;
3.1.3. Надання Замовнику експертних дистанційних консультацій з питань, пов'язаних з самостійної реалізацією останнім курсу, тренінгу, марафону;
3.1.4. Надання Замовнику на правах невиключної ліцензії доступу до інформаційних матеріалів Виконавця в електронному вигляді на термін надання послуг за цим Договором. Вказані матеріали є об’єктами авторського права Виконавця.
ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОПЛАТА
4.1. Замовник самостійно реєструється в особистому кабінеті на web-сайті https://faiikigai.net.
4.2. Надання послуг здійснюється лише за умови послідовного вчинення Замовником наступних дій:
4.2.1. Вибір прийнятної Замовником послуги у відповідному розділі сайту (тренінг, марафон, консультація тощо).
4.2.2. Внесення в форму замовлення, яка пропонується функціоналом web-cайту після вибору послуги, достовірних і достатніх відомостей про Замовника, в тому числі прізвища, імені, по батькові Замовника; адреси електронної пошти і / або номера контактного телефону Замовника, а також інших відомостей, необхідність внесення яких передбачена відповідною формою web-сайту.
4.2.3. Натискання кнопки «Оплатити» має на увазі дію, безпосередньо спрямовану на укладення Договору з Виконавцем. При цьому натисканням зазначеної кнопки Замовник підтверджує факт ознайомлення та цілковиту згоду з умовами цього Договору, в тому числі порядком надання послуги, датою старту тощо.
4.2.4. Оплата повної вартості послуги, в тому числі за допомогою заповнення спеціальної платіжної форми та здійснення всіх інших дій, необхідних для перерахування оплати вартості послуги Виконавцю.
4.2.5. Договір вважається укладеним з моменту оплати Замовником повної вартості, обраної ним послуги.
4.2.6. Строк надання послуг за цим Договором може становити період дії конкретної послуги (тренінг, марафон, консультація тощо), що наведений у відповідному розділі сайту, якщо інше прямо не передбачено цим Договором. Про дату старту послуги Замовнику також повідомляється на web-сайті або через будь-які інші канали зв’язку.
4.3. Послуга в будь-якому випадку вважається наданою з моменту отримання Замовником доступу до інформаційних матеріалів Виконавця, що пов’язані з цією послугою, незалежної від їх застосування та вчинення інших дій Замовником.
4.4. Ціни на відповідну послугу залежать від її виду та змісту і наводяться у відповідному розділі web-сайту.
4.5. Оплата послуг за цим Договором може здійснюватися за допомогою інструментів інтернет-еквайрінга (надаються варіанти оплати банківською картою, електронним гаманцем і т.д.).
4.6. Сума оплати послуг за цим Договором включає як безпосередньо винагороду Виконавця за надані послуги так і ліцензійну винагороду за надання доступу до матеріалів інформаційного змісту.
4.7. Оплата вважається здійсненою з моменту зарахування відповідної суми грошових коштів на рахунок Виконавця. Цей Договір вважається укладеним, а передбачені ним послуги підлягають наданню, тільки в разі внесення повної оплати вартості обраної послуги.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Виконавець зобов'язується:
5.1.1. Надати Замовнику послуги у повному обсязі.
5.1.2. Зберігати конфіденційність персональних даних Замовника, отриманих при реєстрації в особистому кабінеті на web-сайті.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Припинити надання після закінчення строку їх надання.
5.2.2. Змінювати порядок та умови надання послуг без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму web-сайті.
5.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сайту або захисту Виконавця та Замовника(-ів), якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та чинному законодавству України.
5.2.4. Розміщувати на web-сайті https://faiikigai.net та власних соціальних мережах коментарі, відгуки та фото Замовника виключно для рекламних цілей послуг. Сторони погодили, що, реєструючись в особистому кабінеті, Замовник надає Виконавцю згоду на дії зазначені у цьому пункті.
5.3. Замовник зобов'язується:
5.3.1. Сплатити повну вартість послуг на умовах передплати.
5.3.2. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.
5.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг та отриману ним інформацію за даним Договором третім особам.
5.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).
5.3.6. Не здійснювати збір, копіювання і обробку персональних даних інших осіб, а також будь-якої іншої інформації, розміщеної на web-сайті, зокрема шляхом парсингу, тобто збору, аналізу, обробки та збереження розміщеної на веб-сторінках інформації шляхом застосування програм-парсерів («павуків») та їхніх аналогів.
5.3.7. Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. Отримувати інформацію про послуги.
5.4.2. На відмову від цього договору та повернення коштів виключно за умови, якщо Замовник ще не отримав доступ до інформаційних матеріалів Виконавця та програми послуги; або якщо протягом 48 годин, починаючи з 00 годин 00 хвилин дати старту послуги, Замовник надав Виконавцю письмову заяву чи повідомлення через будь-які канали зв’язку про бажання припинити договір та повернути оплату. В заяві чи повідомленні має бути обов’язково зазначені дані (П.І.Б) Замовника, дата і час оплати послуг, причини відмови, реквізити рахунку для повернення коштів.
5.4.3. Під час отримання послуги «марафон», протягом 7 календарних днів з дати старту цієї послуги та за умови повної оплати послуги, Замовник також має право один раз призупинити отримання цієї послуги (далі також - «заморозити послугу») з перенесенням її подальшого отримання на найближчу наступну дату старту послуги, повідомлену Виконавцем додатково будь-якими каналами зв’язку (або за згодою Виконавця на іншу дату).
Для реалізації цього права, Замовник письмово повідомляє Виконавцю про бажання призупинити отримання послуги («заморозити послугу») будь-якими каналами зв’язку, але в межах строку визначеного цим пунктом.
У випадку дотримання строків та умов для призупинення послуги, після підтвердження призупинення Виконавцем, останній повідомляє Замовника про наступну дату старту послуги. Після початку нової дати старту послуги повторне призупинення отримання послуги за ініціативою Замовника не допускається.
Призупинення отримання послуги не є підставою для припинення цього договору, його розірвання чи повернення коштів.
5.5. Замовник самостійно несе відповідальність за достовірність вказаних ним відомостей при реєстрації на web-сайті, а також за ризики, пов’язані з травмами, пошкодженнями чи іншими негативним наслідками для здоров’я у випадку приховування та/або не зазначення при реєстрації відомостей, противопоказань, хронічних чи інших захворювань, що можуть впливати на надання послуг.
5.6. Виконавець не несе відповідальність, а кошти не підлягають поверненню у випадку відмови від послуг (невиконання Замовником курсу, тренінгу, марафону, рекомендацій тощо) незалежно від причин.
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1 Виконавець за цим Договором лише створює необхідні умови для самостійної реалізації Замовником програм тренінгу, курсу, марафону, надає консультації. Виконавець не займається лікувальною або будь-якої іншої медичною практикою. Виконавець не надає послуги тренажерного або аеробного залу, не надає послуги персонального тренера.
6.2 Послуги за цим Договором, включають матеріали інформаційного змісту, консультації, методики. Виконавець не надає ніяких гарантій досягнення конкретних результатів Замовником, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не вказаних в цьому Договорі.
6.3 Виконавець не несе відповідальність за відповідність інформації, рекомендацій, консультацій, які включають в тому числі матеріали інформаційного змісту. Замовник зобов'язаний упевнитися в тому, що прийняті ним на основі вказівок і рекомендацій Виконавця заходи, які не суперечать будь-яким протипоказань, в тому числі медичним.
6.4 Виконавець не несе відповідальності за досягнення будь-яких результатів, пов'язаних з практичним застосуванням наданої ним інформації, послуг. Останні здійснюються Замовником на свій ризик.
6.5 Замовник повністю усвідомлює, що здійснювані ним самостійно в рамках курсів, тренінгів, марафонів, програм вправи, а також спортивне обладнання можуть спричинити за собою отримання пошкоджень. Замовник добровільно приймає на себе всю відповідальність за отримання будь-якого виду ушкодження.
6.6. Замовник погоджується, що Виконавець, а також його партнери, співробітники, позаштатні експерти не несуть ніякої відповідальності за шкоду, збитки Замовника та / або третіх осіб, що виникли в результаті використання інформації, яка міститься на web-сайті.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які не залежать від волі сторін), а саме: війна, військові конфлікти, військові дії, військові операції, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха, санкції, страйки але не виключно, то строк виконання зобов’язань за даним Договором переноситься на період, протягом якого будуть діяти такі обставини і жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору. Доказом дії форс-мажорних обставин є довідка, або будь-який документ виданий ТПП України, або інший документ, що безспірно підтверджує настання обставин визначених цим пунктом.
7.2.Сторона, що не виконує свого зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повідомляє іншу сторону (будь-яким засобами зв’язку, в тому числі електронними як то месенджери, соціальні мережі, електронна пошта) про перешкоду і її вплив на виконання зобов’язань за Договором, крім випадків, коли форс-мажорні обставини викликані загальновідомими обставинами, тобто відомі не обмеженому колу осіб на будь-якій території. В такому випадку повідомлення не вимагається, а сторона вважається повідомленою з моменту настання обставин форс-мажору.
7.3.Якщо форс-мажорні обставини діють більше ніж 30 календарних днів, то Сторона, за своїм бажанням, має право розірвати Договір. В даному випадку ні одна із сторін не має права вимагати від іншої сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли до початку дії форс-мажорних обставин.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Виконавець має право припинити дію цих Умов в односторонньому порядку в будь-який час.
8.2. Виконавець має право вносити зміни або доповнення до цих Умов в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення, розмістивши нову редакцію Умов у відповідному розділі web-сайту. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її розміщення на web-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. Замовник повинен періодично переглядати актуальні Умови.
8.3. Сторони підтверджують, що до всіх правовідносин, які виникають за цим Договором застосовується право України.