ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХЦя політика конфіденційності та захисту персональних даних визначає порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації, що була отримана в процесі використання сайту:Fai Ikigai.

Використовуючи вказаний сайт, користувач підтверджує, що ознайомився та повністю (однозначно) погодився з умовами цієї політики конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

Користувач не має права використовувати Сайт, якщо не згодний та/або не погоджується з умовами цієї політики конфіденційності.

Політика конфіденційності розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.

Чинна політика конфіденційності стосується лише Сайту онлайн школи фітнесу Fai Ikigai . Онлайн школа фітнесу не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на Сайті.

Обробка персональних даних здійснюється лише за згодою суб'єкта персональних даних.1. Терміни, які вживаються у політиці конфіденційності:Адміністрація сайту онлайн школи фітнесу (надалі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені онлайн школи фітнесу Fai Ikigai , які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником персональних даних особа, якій власником та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних.

Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конфіденційність персональних даних – обов'язкова для дотримання Адміністратором Сайту або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Користувач Сайту – суб'єкт персональних даних, фізична особа, яка відвідує Сайт онлайн школи фітнесу Fai Ikigai для придбання, замовлення продукції/послуг або яка має відповідний намір та персональні дані якої обробляються. Така фізична особа повинна володіти необхідним обсягом дієздатності. Онлайн школа фітнесу Fai Ikigai _ не збирає та обробляти інформацію від фізичної особи, яка не досягла 18 років. Згода на обробку персональних даних таких осіб повинна надаватися законними представниками такої неповнолітньої/малолітньої особи.

Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Обліковий запис Користувача – це відомості про Користувача надані ним під час заповнення інформації на Сайті онлайн школи фітнесу Fai Ikigai , які дозволяють однозначно ідентифікувати Користувача в процесі використання ним Сайту. Обліковий запис створюється Користувачем під час реєстрації на Сайті. Для отримання доступу до свого Облікового запису Користувач використовує повідомлені ним при реєстрації адресу електронної пошти та пароль.

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Відповідальна особа – визначена власником чи розпорядником персональних даних особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, інформує та консультує власника або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних.2. Мета збору та обробки персональних даних КористувачаМетою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних осіб, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних» є отриманні інформації щодо фізичний стан Користувача, отримувача послуг, вироблення підходу, програми для покращення фізичного стану Користувача, відслідковування прогресу та результатів, обміну інформацією, надання консультацій та пропозицій.

Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту можуть використовувати для забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, укладених через Сайт: Fai Ikigai, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також:

- реєстрації та авторизації Користувача на Сайті онлайн школи фітнесу Fai Ikigai;

- надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів онлайн школи фітнесу Fai Ikigai;

- створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач надав згоду на створення облікового запису;

- надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту, а також під час споживання замовлених послуг;

- оформлення, розміщення, консультація щодо замовлення на обрані послуги;

- виконання умов договору оферти на відстані;

- вироблення особистої програми занять фітнесом відповідно до наданих Користувачем даних;

- відслідковування результатів занять та прогресу;

- аналіз прогресу фізичних показників та фізичної форми Користувачів;

- купівлі/доставки товарів, у випадку їх замовлення Користувачем;

- встановлення зворотного зв'язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки запитів, заявок, пропозицій від Користувача;

- визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

- підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;

- обробки і отримання платежів від Користувача;

- маркетингових цілей;

- аналіз зручності Користування Сайтом.

Якщо Користувач погодився отримувати інформацію про нові програми й спеціальні пропозиції, Онлайн школа фітнесу Fai Ikigai обробляє його дані, щоб надіслати йому свою комерційну (рекламну) інформацію, наприклад, щодо акцій, спеціальних пропозицій тощо.

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних власник персональних даних повинен отримати згоду суб'єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.3. Склад персональних даних, які підлягають обробціОнлайн школа фітнесу Fai Ikigai обробляє ті або інші персональні дані, залежно від мети обробки:

- ім'я та прізвище Користувача;

- стать;

- дата народження;

- адреса електронної пошти;

- номер телефону;

- фотографії для вироблення персональної програми та відслідковування результатів занять та прогресу;

- протипоказання, алергії Користувача;

- комерційна інформація (у випадку, якщо Користувач підписався на нашу розсилку);

- інформація про підключення, географічне положення, перегляди (якщо Користувач взаємодієте з нами з мобільного телефону чи будь-якого іншого пристрою);4. Правові підстави обробки данихДля забезпечення захисту персональних даних Користувачів, ця Політика конфіденційності розроблена Онлайн школою фітнесу Fai Ikigai з урахуванням положень законодавства України, зокрема: Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.

Адміністрація онлайн школи фітнесу Fai Ikigai обробляє персональні дані Користувача лише у разі наявності його згоди, наданої під час реєстрації на Сайті онлайн школи фітнесу Fai Ikigai та створення Користувачем облікового запису. Користувач погоджується з Політикою конфіденційності та надає згоду на обробку персональних даних під час реєстрації на сайті та надання відповідних відомостей про себе.

Згода на обробку персональних даних може відбиратися шляхом проставлення відповідної відмітки у графі «Я надаю згоду на обробку персональних даних та погоджуюсь з Політикою конфіденційності». Вважається, що Користувач надав згоду на збирання, обробку, зберігання своїх персональних даних, приймаючі вказані правила та надаючи свої власні дані для отримання послуг від онлайн школи фітнесу Fai Ikigai.

Згода на обробку персональних даних є повністю добровільною. Відсутність згоди на обробку персональних даних не надає можливість зареєструватися на Сайті онлайн школи фітнесу Fai Ikigai, користуватися обліковим записом, оформлювати замовлення, отримувати послуги, на Сайті онлайн школи фітнесу Fai Ikigai .

Онлайн школа фітнесу не перевіряє достовірність наданої Користувачем персональної інформації і не здійснює контроль за її актуальністю. Онлайн школа фітнесу Fai Ikigai виходить з того, що Користувач надає достовірну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної, неточної, неповної, помилкової чи неактуальної інформації несе Користувач.

Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя (особливі категорії даних).

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Ця Політика конфіденційності обов'язкова також для застосування відповідальною особою та співробітниками школи, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків.6.Права Користувача у зв'язку з передачею та обробкою персональних данихУ зв'язку з обробкою ваших персональних даних Користувач (суб'єкт персональних даних) має право:

- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати не пізніше, як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із відмовою обробки своїх персональних даних;

- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися із скаргами на обробку персональних даних до уповноважених органів або до суду;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.7. Період зберігання персональних данихПерсональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Адміністрація онлайн школи фітнесу Fai Ikigai зберігає дані Користувача до моменту видалення облікового запису Користувача на Сайті: Fai Ikigai Обліковий запис Користувача може видалятися за його запитом, а також у разі відкликання згоди Користувача на обробку персональних даних, відмови від обробки персональних даних або вимоги про їх видалення.

У системах онлайн школи фітнесу Fai Ikigai зберігатиметься тільки архівна інформація, яка пов'язана зі збереженням даних про, наприклад, транзакції, будь-які претензії, результати надання послуг.8. Спілкування щодо персональних данихБудь-які повідомлення або запити, пов'язані з персональними даними, можна надсилати адміністрації онлайн школи фітнесу Fai Ikigai зручним для Користувача способом, за допомогою відкритих контактних даних.9. Довіреність на обробку персональних данихПерсональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством України.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних, на обробку цих даних або відповідно до вимог закону.

Доступ до персональних даних Користувача третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.10.Електронні комерційні повідомлення – розсилка. Відмова підписки на електронну розсилкуКористувач може підписатися на розсилку від адміністрації Сайту, зазначивши свою адресу електронної пошти або номер телефону й погодившись на обробку персональних даних із метою отримання комерційної та маркетингової інформації електронною поштою або в текстових повідомленнях.

Користувач має право контролювати отримання електронних комерційних повідомлень Онлайн школи фітнесу Fai Ikigai

Користувач може в будь-який час відмовитися від підписки на розсилку новин і текстових повідомлень.11.Файли cookiesДля роботи Сайту онлайн школи фітнесу Fai Ikigai використовуються файли cookies. Файли cookies – це невеликі файли, які дозволяють пристроям, які застосовується Користувачами для перегляду веб-сторінок (наприклад, комп'ютер, смартфон), зберігати деяку інформацію про його пристрій. Інформація, яка записана в файлах cookies, використовується, наприклад, з рекламною та статистичною метою та для адаптації Сайту онлайн школи фітнесу Fai Ikigai до індивідуальних потреб Користувача. Він може змінити налаштування файлів cookies у своєму веб-браузері. Якщо налаштування залишаться незмінними, файли cookies зберігатимуться на пристрої. Зміна налаштувань cookies може обмежити функціональність Сайту онлайн школи фітнесу Fai Ikigai.

Користувач можете управляти та/або видаляти, обмежувати або блокувати cookies файли з Сайту в будь-який час шляхом модифікації конфігурації браузеру.

Якщо Користувач не бажає використовувати cookies файли на Сайті, то Користувач повинен спочатку відключити cookies файли на своєму браузері. Продовжуючи користування Сайтом, Користувач приймає політику з використання cookies файлів.

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, онлайн школа фітнесу Fai Ikigai користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc., Gemius та інші. Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті. Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися; варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie; відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту.12. Безпека та захист персональних данихВідомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу або електронну пошту користувача, захищені відповідно до законодавства. Всі дані зберігаються та резервуються на захищених серверах.

Онлайн школа фітнесу Fai Ikigai використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Онлайн школа фітнесу Fai Ikigai не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами її регулювання.

Онлайн школа фітнесу Fai Ikigai забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованому або незаконному розголошенню або обробці такої інформації та даних, їх випадковій втраті, знищенню або пошкодженню.

Онлайн школа фітнесу Fai Ikigai надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.13. Безпека неповнолітніхСайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Онлайн школа фітнесу Fai Ikigai дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв'язку з чим звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використанні Сайту.14. Взаємодія Сайту з іншими ресурсамиПри використанні користувачем Сайту на його сторінках можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують дані користувача. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що користувач відвідав ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача.

Такими інтернет-ресурсами можуть бути:

- системи банеропоказів;

- соціальні плагіни мереж (наприклад, Instagram, Facebook, Twitter, Google+);

- ін.

Використання зазначених сервісів необхідно для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів не зберігає і не обробляє. Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого акаунта чи профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).15. Додаткові умовиОнлайн школа фітнесу Fai Ikigai має право вносити зміни до Політики конфіденційності в односторонньому порядку.

Політика конфіденційності з внесеними змінами вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Всі пропозиції, зауваження та питання з приводу Політики конфіденційності надсилаються на адресу онлайн школи фітнесу Fai Ikigai або шляхом відправки електронного листа на електронну адресу.
Доступ до марафону надається на місяць (30 днів) від дати старту.
Мета марафону – проходження в реальному часі тут і зараз.
Усі учасники стартують у певну дату (припустимо запізнення на 1-2 дні).
Якщо Ви свідомо починаєте пізніше, варто розуміти, що доступ не продовжується.